LEŚNA PRZYGODA to program integracyjny z elementami podchodów składający się z zajęć budujących zespół, które podkreślają aspekty pracy w zespole: rolę lidera i podziału ról oraz wagę planowania, poznawania swoich słabych i mocnych stron, a także wzmacniają komunikację i budują wzajemne zaufanie.

Ważnym aspektem jest również fakt, że przygotowane zadania angażują wszystkich uczestników.

Polecam także ŁAŃCUCH ZDARZEŃ